Leveringsvoorwaarden

Planten worden voor maximaal 1 maand gereserveerd.
Prijzen exclusief BTW, af kwekerij en zonder foto-etiketten.
Van de meeste soorten zijn foto-etiketten verkrijgbaar. Los meegegeven: 0,11€/stuk.
Aan de plant bevestigd: 0,16€/stuk.
Planten kunnen los geladen worden, in vml, vmh, boxen of CC-Karren.
Al onze planten zijn goed door gesorteerd bij aflevering. Als er soorten worden besteld die volgens ons (nog) niet goed zijn zal er eerst telefonisch worden overlegd met de klant of ze al of niet meegeleverd worden.
Wij doen al het mogelijke om uw bestellingen tijdig klaar te zetten. Daarom vragen wij u om uw bestelling minimum 2 werkdagen vooraf door te geven. U mag ook altijd zelf planten komen uitzoeken.
Wij hebben zelf geen transport. Wij kunnen laten transporteren voor 45€/uur met een minimum van 50€/vracht. Er wordt geteld vanaf laden op de kwekerij tot terug leeggoed afgeladen op de kwekerij.
Leeggoed wordt dadelijk gewisseld of anders aangerekend.
Voor het leeggoed hanteren wij volgende prijzen:
palletbox: 20€ (wij wisselen alleen boxen in goede staat om)
VMH: 4,00€
VML: 3,00€
Kisten dienen zuiver omgeruild te worden, dus zonder potten, plastic enz.

Maratray: 0,4€

 

jolux-webdesign