Bedrijf

Wij zijn ons bedrijf in 1996 opgestart op een oppervlakte van 30 are. Oorspronkelijk zijn we gestart met het bewortelen van stek en plantgoed kweken. Elk jaar groeide de kwekerij verder uit tot wat ze nu is: ongeveer 3 hectaren. Het stek en plantgoed wordt nu door onszelf verder opgekweekt tot eindprodukt. Hiervoor beschikken we over een serre van 2600m² die vooral gebruikt wordt voor het bewortelen van stek. Dit gebeurd zowel onder plastic als onder mist met behulp van een fogsysteem.  Het opkweken van het plantgoed gebeurt voornamelijk in een cabrioletkas. Verder beschikken we nog over plastic tunnels welke gebruikt worden voor de buxusteelt in P9 en het overwinteren van bladhoudende gewassen zoals Ilex crenata \'Convexa, Photinia fras. \'Red Robin, Viburnum tinus enz.  Ongeveer de helft van ons containerveld is voorzien van lavabedden.  Hierdoor krijgen we een betere beworteling en hebben we minder problemen met wortelrotgevoelige soorten zoals calluna, cotoneaster;  erica en  rhododendron.  Al onze planten worden meermaals per seizoen gesnoeid om mooi bossig materiaal te bekomen. Dit snoeisel wordt vaak weer opnieuw gebruikt als uitgangsmateriaal omdat dit groeikrachtig stek is dat makkelijk beworteld.
Omdat we niet alles zelf kunnen kopen we nog een gedeelte stek en plantgoed in bij gespecialiseerde bedrijven.
jolux-webdesign